Oulujoen reitti ry

Kauhaisuja

 

Kirjoittaja Aulikki Piirainen

Oulun talousveden puhdistus hallinnassa

Kaleva kirjoitti 15.3.14 otsikolla Oulujoen veden laatu heikentynyt. Pidemmälle lukiessa jutussa tosin todetaan, että ylimääräiset aineet saadaan talousvedestä varsin tehokkaasti pois. Jos lehteä lukee vain otsikkotasolla, jää lukijalle mieleen, että Oulun talousvesi on huonoa, siis pohjavettä tilalle. Olisihan jutun voinut otsikoida toisinkin. Oleellistahan jutussa kuitenkin oli, että jokivesi saadaan puhdistetuksi kaikesta huolimatta. Kemikaaleilla pelottelu saisi jo riittää.

Talousveden puh­dis­tus­ke­mi­kaa­leil­la on kuitenkin rajat, joiden puitteissa niiden käytöstä ei ole käyttäjille vaaraa. Oulun Veden puhdistusmenetelmät ovat hyvin hallinnassa, kuten Terveyden ja hy­vin­voin­nin­lai­tok­sen johtava tutkija Ilkka Miettinen totesi Aleksinkulmassa järjestetyssä Oulun vedenhankinnan tulevaisuus -kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa 26.2.2014.

 

Myös pohjaveden käytössä tarvitaan kemikaaleja. Maaperän omat epäpuhtaudet U, Rn, As, Ni, Mn ja Fe tulevat pohjaveden mukana. Pohjavesi täytyy alkaloida eli veden kovuutta ja pH-arvoa pitää nostaa. Siihenkin tarvitaan koko joukko kemikaaleja. Yleisesti eniten käytetyt al­ka­loin­ti­ke­mi­kaa­lit ovat lipeä, sammutettu ja poltettu kalkki, sooda ja kalkkikivi.

Vedenhankinnan keskustelussa minua häiritsee kahtiajako, jossa vastakkain ovat Viinivaaran pohjavettä halajavat ja sitä vastustavat ikään kuin muita vaihtoehtoja ei olisikaan. Emmekö saisi aikaan rakentavaa keskustelua siten, että tunnustetaan ensin tosiasiat. Luontoarvot ovat rikkomattomia, niistä pidetään kiinni. Sen jälkeen etsitään keinoja, mistä Oululta edellytetty varavesilähde/varavesilähteet saadaan. Rakentavaa keskustelua ei mielestäni ole se, mitä Oulu-lehden mieli-pidepalstalla 5.3.14 kirjoitettiin. Kirjoituksesta henki luontoarvoja puolustavien syyllistäminen siitä, että oululaisille ei suoda parasta talousvettä eli pohjavettä. Utajärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eero Pirttikoski kertoi samaisessa Aleksinkulman tilaisuudessa kunnan ehdottomasti kielteisen kannan pohjaveden pumppaamiseen Viini-vaarasta. Paikallisten ihmisten mielipiteet on otettava huomioon, koska he joutuvat elämään hankkeen haittojen kanssa.

 

Oulun Vesi on selvittänyt vaihtoehtoja vedenhankinnan varmuusluoki-tuksen nostamiseksi ja niitä on muitakin kuin Viinivaarasta johdettava pohjavesi. Voisiko Oulu tek­no­lo­gia­kau­pun­ki­na siirtyä kestävän kehityk-sen periaatteen mukaiseen kak­si­ve­si­jär­jes­tel­mään? Suomessa on jo toteutettu järjestelmiä, joissa vessanpöntöt huuhdellaan vedellä, joka ei täytä juomavaatimuksia, esimerkiksi sadevedellä.

 

Aulikki Piirainen (20.3.2014 Kaleva, Lukijalta)

Jouluruno