Oulujoen reitti ry

Tutkimuksia

 

Oulujoen vesistöön ja vael­lus­ka­loi­hin liittyviä tut­ki­muk­sia

 

 

 

Rakennettujen jokien kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja ka­la­ta­lous­vel­voit­teet

 

Tekijät:  Maare Marttila, Panu Orell, Jaakko Erkinaro, Atso Romakkaniemi, Ari Huusko, Erkki Jokikokko, Teppo Vehanen, Jorma Piironen, Alpo Huhmarniemi, Tapio Sutela, Ari Saura ja Aki Mäki-Petäys

2014

 

Erityisen tärkeä tutkimus. Perustana meneillään olevaan Kemijoen ja Iijoen vel­voi­te­muu­tos­pro­ses­siin.

 

Istutettavien lohenpoikasten määrä on vain pieni murto-osa siitä, mitä pitäisi istuttaa. Uusi tieto, jonka on tuonut Tornionjoen smolttien määrä, jota aiemmin arvioitiin paljon pienemmäksi kuin on osoittautunut. Luonnonsmoltit pärjäävät 2,5-3 kertaa paremmin vaelluksellaan kuin laitospoikaset.

 

Kemijoelle velvoitteen tulisi olla yli 4 miljoonaa vaelluspoikasta (nykyisin 615 tuhatta laitospoikasta)

 

Oulujoella velvoitteen pitäisi olla nykyisen n. 250 000 laitossmoltin sijasta 880 000 – 1,5 miljoonaa vaelluspoikasta.

Tutkimukseen

Lohikalojen alasvaellus rakennetuilla joilla

Eri joilla suoritettujen vaelluspoikasten alas­vael­lus­tut­ki­mus­ten yhteenveto

 

Tutkimukseen

 

Lohen vael­lus­poi­kas­tut­ki­muk­set Ou­lu­joel­la 2009-2010

 

Panu Orell, Riina Huusko, Olli van der Meer, Mikko Jaukkuri, Timo Kanniainen, Petri Karppinen ja Aki Mäki-Petäys

Tärkeä tutkimus. Montasta lasketut poikaset, vaellus Merikoskelle, selvitettiin ajankohdan, lämpötilan yms merkitystä.

Erityisen olennainen tieto: Montasta eri lämpötiloissa vapautettujen smolttien tulokset. Sanginsuuhun, likelle Merikosken voimalaitosta selvisi lämpimimmässä vedessä 90% poikasista, kylmimmässä lämpötilassa ei juurikaan selvitty.

Tämä on muuttanut Montan ka­lan­vil­je­ly­lai­tok­sel­la smolttien va­paut­ta­mis­käy­tän­töä, lämpimämpään veteen. Mahdollisesti eräs tärkeä syy lisääntyneisiin nousijamääriin Merikosken kalatiessä viime vuosina.

 

Jylhämästä lasketut poikaset, alasvaellus patojen läpi, tulokset valitettavan heikot.

 

Tutkimukseen