Oulujoen reitti ry

Tilaa

Vaiettu joki -kirja 

Lue lisää kirjasta kuvaa klikkaamalla

Taidehuutokaupan kaikkien teosten kuvat ja kuvia myydyistä teoksista jokien varsilla pääset katsomaan täältä

 

(14.10.2021)

 

Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to käyn­nis­tää Vapauta virrat -kampanjan, jolla tehdään näkyväksi suo­ma­lai­sen jo­ki­luon­non heikko tila. Kam­pan­jas­sa esi­tel­lään rat­kai­su­ja, joilla ve­si­voi­ma­loi­den van­git­se­mia virtoja voidaan vapauttaa ilman että ve­si­voi­ma­säh­kös­tä tarvitsee luopua mer­kit­tä­väs­ti. Säh­kön­tuo­tan­nol­le mer­ki­tyk­set­tö­mät mi­ni­voi­ma­lat voidaan pääosin purkaa ja suuriin voi­ma­loi­hin tulee rakentaa ohi­tusuo­mat.

 

Lue lisää Oulujoesta Luonnonsuojeluliiton sivuilta

Jaa