1674206455391_Hiitolanjoki%20Kangaskoski-me.jpg

Jokiblogi

Jokien ja vaelluskalojen uusi vuosi   20.1.2023

Kuukauden linkki

Hossan kansallispuisto


1667217660715_2004-08-30%20065-me.JPG

Taidehuutokaupan kaikkien teosten kuvat ja kuvia myydyistä teoksista jokien varsilla pääset katsomaan täältä

Oulujoen reitti ry 

facebook-sivu


Ve­sis­tö­te­ko­pal­kin­non saajia etsitään

1673956308357_2009-02-12%20003-me.jpg

Oulujoen reitti ry jakaa vuoden 2022 Oulujoen vesistön alueen ympäristöön, kulttuuriin yms. liittyvistä ansioista ve­sis­tö­te­ko­pal­kin­non. Ehdotuksia tunnustuspalkinnon saajiksi, sekä yksityishenkilölle että yhteisölle voi kuka tahansa tehdä esim. sähköpostiin reitti@oulujoenreitti.fi Ehdotuksia otetaan vastaan 30.1. saakka. 

Vaiettu joki -kirja ve­sis­tö­alu­een kouluille

10.11.2022

1668098712186_Kirjalahjoitus1-me.JPG

Vaiettu joki -kirjan ilmestymisen 20 -vuotisjuhlan  merkeissä Oulujoen reitti ry lahjoittaa mahdollisimman monelle koululle, lukioille ja yläasteille koko Oulujoen vesistöalueella kirjoja opinto- ja sti­ben­di­tar­koi­tuk­seen. Tämän on mahdollistanut yksityisten lahjoittajien joukko. Sydämellinen kiitos heille! Aloitimme Oulun kouluista ja jatkamme ylös vesistöä. Kuvassa oikealta Oulun koulukirjastojen edustaja Helena Valtakorpi, reitin Maria Laru ja kirjan kirjoittaja Pekka Jurvelin.

Taimenia noussut en­nä­tys­mää­rä Me­ri­kos­ken ka­la­ties­tä

18.10. 2022
1666103931021_20221004_180207-me.jpg

Tälle syksylle taimenia, eittämättä valtaosin meritaimenia on noussut Merikosken kalatiestä Oulussa tähän mennessä liki 560 kpl. Viime vuonna nousi siihenastinen selkeä ennätysmäärä 450 kpl. Aiempana kolmena vuotena määrä oli 2-300 kpl. Takavuosina 100 taimenta oli jo hyvä määrä. Mutta nousevan taimenen ennätysmäärä on tässä ilahduttavinta. Kysyimme kommentteja asiaan, syiden pohdintaa ja perspektiiviä eteenpäin Montan ka­la­vil­je­ly­lai­tok­sen Jyrki Oikariselta ja ELY-keskuksen Jermi Tertsuselta. Lue lisää

1662467292912_hupiska-me.jpg

Taimen lisääntyy taas vuo­si­kym­men­ten tauon jälkeen Oulun Hu­pi­saar­ten puroissa
(15.9.2022)

Luken raportin mukaan puroihin on siirretty vuosien 2018–2021 aikana yhteensä 86 aikuista, kutuvalmista taimenta. Ne ovat osallistuneet poikastuotannon käynnistämiseen. Hupisaarten taimenen poikasia on lähtenyt puroista merivaellukselleen syystalvesta 2020 alkaen. Ensimmäisiä Hupisaarilla syntyneitä aikuisia taimenia voidaan odotella palaavaksi takaisin puroihin lisääntymään jo tänä syksynä. 

Hurja määrä poikasia Hii­to­lan­joen va­pau­te­tuil­la koskilla. (18.8.2022)

1674206455391_Hiitolanjoki%20Kangaskoski-me.jpg

Hiitolanjoen Kangaskoski

Hiitolanjoella purettiin aiemmin Kangaskosken vanha, pieni voimalaitos. Jo ensimmäisenä syksynä vapautuneisiin koskiin nousi runsaasti erittäin uhanalaisen Laatokan järvilohen emokaloja. Nyt poikaset ovat kuoriutuneet tänä keväänä ja koekalastuksissa saatiin hyvin runsaasti yksikesäisiä järvilohia. Lue lisää YLE -uutisista

1651525201602_DSC_1808_2-me.JPG

VAIETTU JOKI -KIRJA 20 VUOTTA

15.2. 2002 vietittiin Pekka Jurvelinin Vaiettu joki -kirjan julkaisu tilaisuutta Oulussa Galleria Harmajassa. 23.2. 2002 Pauli Haataja kirjoitti Kalevassa: "Jurvelin kirjoittaa säkenöivää ja sujuvalukuista tekstiä. Vaiettu joki nousee lukukokemuksena samalle tasolle kuin Pakkalan Oulua soutamassa tai I.K. Inhan Suomen maisemia. Vaietun joen soisi löytävän lukijansa varsinkin Oulujoen vesistön ihmisten parista ja laajemmaltikin. Jokaisen itseään kunnioittavan matkailuyrittäjän Kuhmon perukoilta Ouluun asti on suorastaan pakko tutustua tähän kirjaan. Koulujen yläasteista tai lukioista puhumattakaan."

Kirjasta otettiin v. 2006 kolmas painos (á 2000 kpl). Teos on saanut vahvan vastaanoton, hyvin myönteiset arvostelut ja palautteen. Moni on kokenut löytäneensä oman jokensa uudelleen luettuaan sen. Kirjaa on edelleen saatavissa. 

Kirjaa voi tilata yhdistyksen kautta sähköpostitse

1651782376099_ohijuoksutus-me.jpg

VAPAUTA VIRRAT -KAMPANJA (14.10.2021)


Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to käyn­nis­tää Vapauta virrat -kampanjan, jolla tehdään näkyväksi suo­ma­lai­sen jo­ki­luon­non heikko tila. Kam­pan­jas­sa esi­tel­lään rat­kai­su­ja, joilla ve­si­voi­ma­loi­den van­git­se­mia virtoja voidaan vapauttaa ilman että ve­si­voi­ma­säh­kös­tä tarvitsee luopua mer­kit­tä­väs­ti. Säh­kön­tuo­tan­nol­le mer­ki­tyk­set­tö­mät mi­ni­voi­ma­lat voidaan pääosin purkaa ja suuriin voi­ma­loi­hin tulee rakentaa ohi­tusuo­mat.

VAEL­LUS­KA­LO­JEN JA SIERILÄN PUOLESTA -TAI­DE­HUU­TO­KAUP­PA JA -KERÄYS TUOTTI KOMEAN TULOKSEN.
LO­HI­GRAF­FI­TIT ELÄVÄT NYT TAI­DE­LO­HI­NA.

”Vaelluskaloja ja ympäristötaidetta pohjoisille joille” -teemalla järjestettiin keräys ja taidehuutokauppa, joiden ydin oli vapaan Sierilän puolustaminen ja vaelluskalojen palauttaminen ja tämä onnistui hienosti. Sierilä -taidehuutokaupan ja niin monien taiteilijoiden luovan työn tuloksena Vesa Puurosen tuhotut lohigraffitit jatkavat elämäänsä taidelohina eri joilla. Myös täällä Oulujoella. Kemijoki OY:n ja Fortumin herrat saavat niitä jatkossakin eteensä katseltavikseen. Ehkä he lopulta ymmärtävät, ettei Sierilän varsin pienessä voimalaitoksessa ja sen tuottamassa suuressa ekologisessa tuhossa ole järin järkeä. Eikä löytynyt viisautta tuossa täysin kohtuuttomassa rangaistuksessa Puuroselle lohigraffitien maalaamisesta. Tulevat ne siellä yhtiössä varmasti lopulta tolkkuihinsa ja tajuavat, että luonnonmukaiset kalatiet ja ympäristövirtaamat kuiviin koskiuomiin ovat tätä päivää ja jokien lähitulevaisuutta. Vaelluskalat palaavat.


1651913831138_Sierila_rajattu-me.jpg

Kuva: Virpi Sahi

YM­PÄ­RIS­TÖ­TE­KO­JA SIERILÄN PUOLESTA – KERÄYS JA TAI­DE­HUU­TO­KAUP­PA -   KERÄYS PÄÄTTYNYT

Sierilän yläpuoliset kosket, pala Kemijokea, on vielä pelastettavissa voi­ma­la­suun­ni­tel­mil­ta! Ympäristöteoksista annettiin raju rangaistus – tukikampanja on noussut.Liikkeelle lähtee kansalaiskeräys Puurosen, joen ja vaelluskalojen tukemiseksi. Asian hyväksi ollaan järjestämässä myös taidehuutokauppa, johon taiteilijoiden on mahdollista osallistua. Tarkoituksena on hankkia Puuroselta valokuvateokset hänen tuhotuista ym­pä­ris­tö­teok­sis­taan. Keräyksen tavoitteena on myös tukea jokivarsien kamppailua vaelluskalojen ja niiden poi­kas­tuo­tan­toa­luei­den palauttamiseksi.

1651914428862_kemijoki_puuronen_fi-me.jpg

Seppo Leinosen mainio oivallus ympäristöaktivisti Vesa Puurosen saamaan rangaistukseen voimalaitoksen seinään maalaamistaan lohenkuvista ja runosta. Vesa halusi puolustaa kotikoskiaan Sierilässä, jotka Kemijoki Oy haluaa hukuttaa pienen ja merkityksettömän uuden voimalan altaaseen. Sierilän kosket voidaan vielä pelastaa. Pohjoisen joet tarvitsevat vaelluskalansa. Tukikeräys on käynnistymässä, alkaa 12.3. ja siitä tulee lisää informaatiota tälle sivullemme.

1651440040479_alavirtaan-me.jpg

reitti(at) oulujoenreitti.fi

pekka.jurvelin(at) gmail.com

© Oulujoenreitti