Pe­rus­ta­mi­nen


Oulujoen reitti ry perustettiin 18.5.2001. Tuona päivänä klo 18 seitsemän miehen joukko kiipesi Oulun tuomiokirkon torniin, kuunteli V. A. Koskenniemen Merikoski -runon ja puoli seitsemän kellonlyönnin ja siirtyi sitten perustamaan yhdistyksen ravintola Franzenin kabinettiin.


Yhdistys merkittiin rekisteriin 31.8.2001. Yhdistyksen aatteelliseksi tavoitteeksi asetettiin Oulujoen vesistöreitin tunnetuksi tekeminen, kiinnostuksen ja rakkauden herättäminen vesistöä kohtaan sekä vesistöreitin mahdollisimman suuren luonnontilaisuuden ja ekologisen puhtauden edistäminen. Käytännön tavoitteeksi asetettiin osallistuminen vesistön alueen toimijaverkoston luomiseen.


Päätettiin myös julkaista Pekka Jurvelinin, tuolloin vielä keskeneräinen, kirja Vaiettu joki.  Kirjan jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­det olivat seuraavana vuonna Oulussa (15.2.2001) ja Kajaanissa (22.2.2001).

Ta­voit­teet 

  • Herättää ihmisten kiinnostusta ja rakkautta Oulujoen vesistöön
  • Edistää vesistön ekologista puhtautta ja luonnontilaisuutta
  • Tukea alueen monipuolista kulttuuria
  • Pyrkimyksenä on löytää yli sukupolvien ulottuva näkökulma Oulujoen sekä jokivarren ihmisten historiaan ja tulevaisuuteen
  • Ajatuksena on mieltää Oulujoen ja sen reittien alue kokonaisuudeksi, joka kattaa sekä Kainuun, että Pohjois-Pohjanmaan Oulujokilaakson
  • Tavoitteenamme on kerätä tietoa kulttuuri- ja ym­pä­ris­tö­toi­min­nas­ta, sekä olla mukana kokoamassa Oulujoen vesistöalueen toimijoiden monipuolista verkostoa


Liity jäseneksi

Voit liittyä Oulujoen reitti ry:n jäseneksi  lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen pekka.jurvelin(at)gmail.com , jonka jälkeen saat jäsenmaksulapun sähköpostiviestinä tai halutessasi postissa (muista mainita viestissä että haluat postitetun jäsenmaksulomakkeen).


Jäsenmaksut:

Yksityishenkilöt       20 euroa 

Yhdistykset                30 euroa 

Yritykset                   100 euroa (minimi)


Tili: FI20 5490 0720 0406 13   Viite: 1711

1651440040479_alavirtaan-me.jpg

reitti(at) oulujoenreitti.fi

pekka.jurvelin(at) gmail.com

© Oulujoenreitti