Ve­sis­tö­te­ko­pal­kin­to

Oulujoen reitti ry jakoi vuosina 2003 - 2014 Oulujoen vesistön vuoden vesistöteko -palkinnon vuoden parhaasta ympäristökulttuuri- tai ympäristöteosta. Palkittavan teon oli jollain tavalla liityttävä Oulujoen vesistön tunnetuksi tekemiseen, sen virkistyskäytön tai elävän kulttuurin edistämiseen. Tunnustuspalkinto myönnettiin sekä yksityiselle henkilölle että yhteisölle, ja sen saajat päätti Oulujoen reitti ry:n hallitus.

1659608758072_vesistoteko-me.png

PALKITUT

2014

Solja Holappa   Laitasaari.fi -sivuston teosta ja ylläpidosta 


Kalevalan Taimen ry   vastuullisen kalastuskulttuurin edistämisestä ja

virtavesien kunnostuksesta jalokalakantojen elvyttämiseksi

2013

Satumaarit Myllyniemi  Korpimuseo – Wildwood Tales -teoksen ideoimisesta ja kokoamisesta


Virta – Oulujokilaakson kulttuuriseura ry.   Entinen Oulujoki -teoksen näköispainoksen teettämisestä

2012

Ari Kananen ja Antti Lankinen  rohkeasta ja pitkäjänteisestä työstä Talvivaaran kaivoksen ympäristöhaittojen julkituomisessa. Lue lisää: Ari Kananen haluaa säästää luonnon lapsille ja lastenlapsille ja  Antti Lankinen vaatii teollisuudelta vastuullisuutta


Mustarinda-seura  taiteen ja ympäristökysymysten yhdistämisestä tärkeällä ja syvällisellä tavalla

2011

Reijo Heikkinen  laajasta Oulujärven vesistöaluetta kuvaavasta tuotannosta. Lue lisää Reijo Heikkinen Suhteeni Oulujoen vesistöön ja Reijo Heikkinen tuntee Kainuun kuin omat taskunsa


Kajaanin tanssiteatteri,Kajaanin perusopetuksen

kerhotoiminta, Kajaanin Normaalikoulu, Nakertajan koulu,

Kajaanin Keskuskoulu  Joen joulu -2011 -tapahtuman järjestämisestä 

2010

Jussi Kivinen  teoksesta Höyryä Kainuun vesillä, kunniamaininta Suomen Höyrypursiseuralle kirjan kustantamisesta


Lions Club Muhos ja Muhoksen Rotaryklubi  melontareitin raivaamisesta Muhosjoelle, erityiskiitos LC Muhokselle henkilönostimen asentamisesta Oulujoelle Muhoksen venesatamaan

2009

Sirpa Kuussaari  Oulujoen kulttuurin ja rakennusperinteen vaalimisesta


Tervan tie - matkailuhanke  tukemaan ja kannustamaan hankkeen kehittymistä eläväksi ja vetovoimaiseksi tekijäksi alueen matkailun ja kulttuurin vahvistamisessa. Lue lisää ...

2008

Kari Tervo  ansiokkaasta Sotkamo - Kainuun etelä -

kult­tuu­riym­pä­ris­tö­teok­ses­taan


Kajaanin Perhokerho  Perhokerho työstään Oulujoen vesistön urheilukalastuksen perinteiden ja historian vaalimisesta.

Lue lisää : Linnanvirta jälleen kalapaikaksi

2007

Kirsi Kilpeläinen  Oulujärven alueen kulttuurikohteiden

tunnetuksi tekemisestä ja Eino Leino –perinteen vaalimisesta 

Lue lisää: Kirsi Kilpeläinen: Kirsi taas Kapsakassa ja Kapsakka "akka" kapsäkki kainalossaan


Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus  Lohen palauttaminen Oulu- ja

Lososinkajokeen -projektista. Lue lisää: Eero Merilä ja Anne Laine: Lohen palauttaminen Oulujokeen


2006

Matti Haapavaara  vuosikymmenien työstään Oulujoen vesistön

puolesta


Lamminahon talo  Vaalassa, jonka esineistö on kokonaisuudessaan

talomuseon omaa ja se edustaa Oulujokivarren kulttuuria parhaimmillaan

2005

Jaana Bombin  Alkuvirta-veis­tos­näyt­te­lys­tään Kuhmon

Juminkeossa


Teppanalaiset ry  Linnan virran tuolla puolen -teoksesta, erityisesti

toimittajat Kalle Sillman ja Pieti Aulis

2004

Simo Yli-Lonttinen Kainuun eko­ka­las­tus­pro­jek­teis­ta sekä kestävän vir­kis­tys­ka­las­tuk­sen hyväksi tehdystä työstä


Oulun Tervasoutu, jonka Oulun kilpaveljet ry järjesti jo 20. kerran

2003

Martti Koivumäki pe­rin­tei­sen Oulujoen mat­kai­lu­ve­neen ra­ken­ta­mi­ses­ta. Lue lisää:  Ve­neen­te­ki­jä Martti Koivumäki kuuntelee puun ker­to­mus­ta


Oulun kaupunki Me­ri­kos­ken kalatien ra­ken­ta­mi­ses­ta - kalatie lukuina

1651440040479_alavirtaan-me.jpg

reitti(at) oulujoenreitti.fi

pekka.jurvelin(at) gmail.com

© Oulujoenreitti