Siirrämme sivustoa uudelle alustalle. 

Päivittäminen työn alla

Jokiblogi

24.7.22

Merikoski osa 2

1658836311593_Kopio%20Kopio%20Kuvat010606b%20106-me.jpg

Taidehuutokaupan kaikkien teosten kuvat ja kuvia myydyistä teoksista jokien varsilla pääset katsomaan täältä


1651525201602_DSC_1808_2-me.JPG

VAIETTU JOKI -KIRJA 20 VUOTTA

15.2. 2002 vietittiin Pekka Jurvelinin Vaiettu joki -kirjan julkaisu tilaisuutta Oulussa Galleria Harmajassa. 23.2. 2002 Pauli Haataja kirjoitti Kalevassa: "Jurvelin kirjoittaa säkenöivää ja sujuvalukuista tekstiä. Vaiettu joki nousee lukukokemuksena samalle tasolle kuin Pakkalan Oulua soutamassa tai I.K. Inhan Suomen maisemia. Vaietun joen soisi löytävän lukijansa varsinkin Oulujoen vesistön ihmisten parista ja laajemmaltikin. Jokaisen itseään kunnioittavan matkailuyrittäjän Kuhmon perukoilta Ouluun asti on suorastaan pakko tutustua tähän kirjaan. Koulujen yläasteista tai lukioista puhumattakaan."

Kirjasta otettiin v. 2006 kolmas painos (á 2000 kpl). Teos on saanut vahvan vastaanoton, hyvin myönteiset arvostelut ja palautteen. Moni on kokenut löytäneensä oman jokensa uudelleen luettuaan sen. Kirjaa on edelleen saatavissa. 

Kirjaa voi tilata yhdistyksen kautta sähköpostitse

1651782376099_ohijuoksutus-me.jpg

VAPAUTA VIRRAT -KAMPANJA (14.10.2021)


Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to käyn­nis­tää Vapauta virrat -kampanjan, jolla tehdään näkyväksi suo­ma­lai­sen jo­ki­luon­non heikko tila. Kam­pan­jas­sa esi­tel­lään rat­kai­su­ja, joilla ve­si­voi­ma­loi­den van­git­se­mia virtoja voidaan vapauttaa ilman että ve­si­voi­ma­säh­kös­tä tarvitsee luopua mer­kit­tä­väs­ti. Säh­kön­tuo­tan­nol­le mer­ki­tyk­set­tö­mät mi­ni­voi­ma­lat voidaan pääosin purkaa ja suuriin voi­ma­loi­hin tulee rakentaa ohi­tusuo­mat.

VAEL­LUS­KA­LO­JEN JA SIERILÄN PUOLESTA -TAI­DE­HUU­TO­KAUP­PA JA -KERÄYS TUOTTI KOMEAN TULOKSEN.
LO­HI­GRAF­FI­TIT ELÄVÄT NYT TAI­DE­LO­HI­NA.

”Vaelluskaloja ja ympäristötaidetta pohjoisille joille” -teemalla järjestettiin keräys ja taidehuutokauppa, joiden ydin oli vapaan Sierilän puolustaminen ja vaelluskalojen palauttaminen ja tämä onnistui hienosti. Sierilä -taidehuutokaupan ja niin monien taiteilijoiden luovan työn tuloksena Vesa Puurosen tuhotut lohigraffitit jatkavat elämäänsä taidelohina eri joilla. Myös täällä Oulujoella. Kemijoki OY:n ja Fortumin herrat saavat niitä jatkossakin eteensä katseltavikseen. Ehkä he lopulta ymmärtävät, ettei Sierilän varsin pienessä voimalaitoksessa ja sen tuottamassa suuressa ekologisessa tuhossa ole järin järkeä. Eikä löytynyt viisautta tuossa täysin kohtuuttomassa rangaistuksessa Puuroselle lohigraffitien maalaamisesta. Tulevat ne siellä yhtiössä varmasti lopulta tolkkuihinsa ja tajuavat, että luonnonmukaiset kalatiet ja ympäristövirtaamat kuiviin koskiuomiin ovat tätä päivää ja jokien lähitulevaisuutta. Vaelluskalat palaavat.


1651913831138_Sierila_rajattu-me.jpg

Kuva: Virpi Sahi

YM­PÄ­RIS­TÖ­TE­KO­JA SIERILÄN PUOLESTA – KERÄYS JA TAI­DE­HUU­TO­KAUP­PA -   KERÄYS PÄÄTTYNYT

Sierilän yläpuoliset kosket, pala Kemijokea, on vielä pelastettavissa voi­ma­la­suun­ni­tel­mil­ta! Ympäristöteoksista annettiin raju rangaistus – tukikampanja on noussut.Liikkeelle lähtee kansalaiskeräys Puurosen, joen ja vaelluskalojen tukemiseksi. Asian hyväksi ollaan järjestämässä myös taidehuutokauppa, johon taiteilijoiden on mahdollista osallistua. Tarkoituksena on hankkia Puuroselta valokuvateokset hänen tuhotuista ym­pä­ris­tö­teok­sis­taan. Keräyksen tavoitteena on myös tukea jokivarsien kamppailua vaelluskalojen ja niiden poi­kas­tuo­tan­toa­luei­den palauttamiseksi.

1651914428862_kemijoki_puuronen_fi-me.jpg

Seppo Leinosen mainio oivallus ympäristöaktivisti Vesa Puurosen saamaan rangaistukseen voimalaitoksen seinään maalaamistaan lohenkuvista ja runosta. Vesa halusi puolustaa kotikoskiaan Sierilässä, jotka Kemijoki Oy haluaa hukuttaa pienen ja merkityksettömän uuden voimalan altaaseen. Sierilän kosket voidaan vielä pelastaa. Pohjoisen joet tarvitsevat vaelluskalansa. Tukikeräys on käynnistymässä, alkaa 12.3. ja siitä tulee lisää informaatiota tälle sivullemme.

1651440040479_alavirtaan-me.jpg

reitti@oulujoenreitti.fi

pekka.jurvelin@gmail.com

© Oulujoenreitti